MUZEUM RZEMIOSŁA W KROŚCIE
Z krosna do Krosna
MIĘDZYNARODOWE BIENNALE ARTYSTYCZNEJ TKANINY LNIANEJ

GENEZA

Pomysł zorganizowania przez Muzeum Rzemiosła w Krośnie Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej "Z krosna do Krosna" narodził się u progu 2000 roku. Wówczas grupa entuzjastów w osobach: Ewy Mańkowskiej – dyrektorki muzeum w latach 1990-2021, Anny Kobak-Pisowackiej – artystki tkaniny (1950-2003) oraz Jej męża – Jerzego Pisowackiego wpadła na genialny pomysł, by w niekonwencjonalny sposób kontynuować tradycje tkackie Krosna, szczególnie w obliczu upadających wtedy krośnieńskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego „Krosnolen”.

Biennale „Z krosna do Krosna” to konkurs i cykl wystaw. Konkurs główny skierowany jest do twórców profesjonalnych. Od  5. edycji (2008) w ramach biennale odbywa się również Konkurs DEBIUTY. Jest on adresowany do studentów ostatnich roczników studiów polskich uczelni artystycznych oraz wydziałów sztuki innych polskich uczelni a także do absolwentów tychże uczelni (rok po ukończeniu studiów). W Konkursie DEBIUTY można wziąć udział tylko raz.

Wśród głównych celów organizacyjnych krośnieńskiego biennale należy wymienić: nawiązanie do bogatych tradycji tkackich Krosna i regionu oraz ich kontynuację na gruncie sztuki współczesnej.  Wspólnota tradycji tkackich oraz poczucie wspólnej tożsamości w obszarze szeroko pojętego dziedzictwa krajów Euroregionu Karpackiego nie wyklucza jednak eksponowania różnorodności kulturowej i tradycji tkackich innych krajów świata. Do celów biennale zaliczyć należy ponadto: eksponowanie w Krośnie dzieł powstałych na bazie lnu, a od 11. edycji również na bazie innych włókien naturalnych, organizację cyklicznych spotkań artystów i ich dzieł – połączonych z wymianą myśli i doświadczeń twórczych, rozwój kolekcji artystycznej tkaniny lnianej utworzonej w Muzeum Rzemiosła w Krośnie oraz jej międzynarodową promocję poprzez realizację formuły wystawy.

Krośnieńska wystawa prezentowana jest głównie w Euroregionie Karpackim. Ma ona charakter wystawy wędrującej – zwykle odbywa się kilka prezentacji. Założenia merytoryczne wystawy zostały oparte na doświadczeniach Biennale Małych Form Tkackich prof. Ewy Marii Poradowskiej-Werszler, której muzeum powierzyło funkcję doradcy artystycznego biennale.

Patronat naukowy nad biennale aż do swojej śmierci sprawowała prof. Irena Huml  (1928-2015)  – historyczka sztuki, krytyczka, pedagog i prekursorka badań nad polskim rzemiosłem artystycznym i designem, związana m.in. z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Do 7. edycji biennale (2012) pełniła również funkcję Przewodniczącej Jury. Organizacją Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej do 2021 roku kierowała Ewa Mańkowska, a obecnie dr inż. Marta Rymar – dyrektorka Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Koordynatorką biennale jest od 2010 roku Iwona Jurczyk – kustosz Muzeum Rzemiosła w Krośnie.

Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej "Z krosna do Krosna" spotkało się z dużym uznaniem i zainteresowaniem zarówno ze strony artystów jak i krytyków sztuki. Faktem jest, że  zostało nie tylko zauważone przez międzynarodowe środowisko twórcze zajmujące się tkaniną, lecz przede wszystkim potraktowane jako wydarzenie artystyczne o poważnej randze. Dowodem prestiżu jest udział artystów z wielu krajów świata, jak: Austria, Bułgaria, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Łotwa, Niemcy, Rosja, Słowacja, Szkocja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Włochy.

Warto podkreślić, że Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna” jest jedynym tego typu wydarzeniem z dziedziny tkaniny artystycznej organizowanym na Podkarpaciu oraz jednym z nielicznych w Polsce. Ze względu na prestiż i ugruntowaną popularność weszło na stałe do kalendarza międzynarodowych wydarzeń z dziedziny tkactwa artystycznego.