MUZEUM RZEMIOSŁA W KROŚCIE
Z krosna do Krosna
MIĘDZYNARODOWE BIENNALE ARTYSTYCZNEJ TKANINY LNIANEJ

11. MBATL 2022 - otwarcie naboru


11. Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna” 2022 – otwarcie naboru

Po trudnym czasie przekształceń, odnajdywania się i dostosowywania form działalności do nowej– pandemicznej rzeczywistości Muzeum Rzemiosła w Krośnie z wielką radością ogłasza reaktywację Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna”. Tym samym rozpoczynamy nabór zgłoszeń do 11. edycji wydarzenia, która odbędzie się w 2022 roku.

Wyrażamy nadzieję, że mimo wielu trudności związanych z funkcjonowaniem świata kultury i sztuki w warunkach pandemii nasza propozycja udziału w wydarzeniu o ugruntowanej pośród konkursów z dziedziny tkaniny artystycznej pozycji i tradycji wzmocni powrót do normalności – zarówno środowiska artystów jak i grona odbiorców. Udział w 11. edycji biennale „Z krosna do Krosna” dla jednych twórców stanie się być może okazją do wypowiedzi na temat rzeczywistości naznaczonej, dla innych – wręcz przeciwnie – impulsem do utrwalenia tego, co z tzw. „normalności” świata pozostało. Jesteśmy przekonani, że różnorodnych motywacji twórczych z pewnością nie zabraknie, a eksponowane w ramach biennale prace zachwycą wielowątkowością czy też użyciem zaskakujących środków plastycznego wyrazu. Tak jak dotychczas nie ograniczamy artystów ani wyborem tematyki czy problematyki, ani technikami wykorzystanymi w procesie twórczym. W regulaminie pojawiły się jednak pewne zmiany.

Wydłużony czas oczekiwania na możliwość przeprowadzenia 11. Edycji biennale, która nie odbyła się w 2020 roku zaowocował nowościami w regulaminie uczestnictwa. Po wielu rozmowach i licznych konsultacjach przeprowadzonych ze światem autorytetów tkaniny artystycznej zdecydowaliśmy się wraz z bieżącą edycją  zapoczątkować rozwój formuły konkursu w zakresie rozszerzenia palety mediów twórczych o inne, oprócz lnu, tworzywa tekstylne pochodzenia naturalnego (roślinne lub zwierzęce). W dalszym ciągu zostaje zachowana proporcja tworzyw naturalnych w stosunku do innych. Prace muszą zawierać minimum 75% dowolnych tekstylnych tworzyw naturalnych, jednak zawsze musi wystąpić obowiązkowy komponent lnianego medium. Rozszerzeniu uległ również sposób oceny jurorskiej i rodzaje nagród. Zachęcamy Państwa do wnikliwego przestudiowania regulaminu i wyczerpującego wypełnienia karty zgłoszenia 11. edycji biennale.  

Muzeum Rzemiosła w Krośnie jako organizator ma zatem wielką przyjemność zakomunikować, że 11. Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna” 2022 oraz towarzyszący wydarzeniu Konkurs DEBIUTY 2022, skierowany do studentów i absolwentów polskich uczelni artystycznych, uznaje się za otwarte.

 
 
                            dr inż. Marta Rymar
                            Dyrektorka Muzeum Rzemiosła w Krośnie
 

Dokumenty zgłoszeniowe i inne informacje znajdują się w zakładce: AKTUALNA EDYCJA


 


 

7. MBATL 2012 - obrady Jury 8. MBATL 2014 - obrady Jury 10. MBATL 2018 - obrady Jury Statuetki MBATL i Fundacji Akapi Frag. ekspozycji Muzeum Rzemiosła w Krośnie Frag. ekspozycji Muzeum Rzemiosła w Krośnie Dzieło artystki MBATL Dzieło artystki MBATL Dzieło artystki MBATL Frag. ekspozycji Muzeum Rzemiosła w Krośnie Frag. ekspozycji Muzeum Rzemiosła w Krośnie Dzieło artystki MBATL