MUZEUM RZEMIOSŁA W KROŚCIE
Z krosna do Krosna
MIĘDZYNARODOWE BIENNALE ARTYSTYCZNEJ TKANINY LNIANEJ

UCZESTNICY 11. MBATL 2022

Artysta: RENATA JACKOWIAK
Kraj: POLSKA
Tytuł: Struktury graniczne
Rozmiar: 50 x 50 x 2 cm
Technika: mieszana: formowanie, szycie, klejenie; tworzywo: len, polipropylen (usztywnienie)
Rok: 2022
Biogram:
Urodzona w Poznaniu. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie UAP). Dyplom na Wydziale Wychowania Plastycznego oraz na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Pracowni prof. Urszuli Plewki-Schmidt. Kwalifikacje I i II stopnia uzyskała w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Tkaniny i Ubioru. W latach 1990-2015 zawodowo związana z uczelniami Poznania. Od 2012 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na Wydziale Architektury. Jej zainteresowania artystyczne i realizacje projektowe oparte są na poszukiwaniach i rozwiązaniach w obszarze struktur miękkich, które w połączeniu z włóknami syntetycznymi tworzą obiekty przestrzenne. Ich celem jest pobudzenie u odbiorcy zmysłów wzroku i dotyku. Realizowane prace nie posiadają charakteru figuratywnego. Stanowią zapis osobistych estetycznych odczuć inspirowanych zmysłami dotyku i wzroku. Wzajemnie dopełniające się bodźce poddawane są metamorfozie na język struktur, a wizualizowane – w formie tkanin unikatowych oraz miniatur. W swoim dorobku ma kilkanaście wystaw indywidualnych oraz ponad 140 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą.