MUZEUM RZEMIOSŁA W KROŚCIE
Z krosna do Krosna
MIĘDZYNARODOWE BIENNALE ARTYSTYCZNEJ TKANINY LNIANEJ

UCZESTNICY 11. MBATL 2022

Artysta: IWONA BUGAJSKA-BIGOS
Kraj: POLSKA
Tytuł: Wise people - z Cyklu: Words
Rozmiar: 50 x 50 cm
Technika: technika własna, tworzywo: len (90%), bawełna (10%)
Rok: 2022
Biogram:
Ukończyła Uniwersytet Śląski w Cieszynie, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny (dyplom z malarstwa), podyplomowe studia na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie z zakresu specjalności dyplomujących – malarstwa i tkaniny artystycznej. Edukację kontynuowała na studiach doktoranckich w tejże uczelni, gdzie obroniła doktorat w 2009 roku. W 2019 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego (Uniwersytet Śląski, Instytut Sztuki). Kształciła się także w zakresie arteterapii. Jest profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, kierownikiem Zakładu Edukacji Artystycznej i Sztuk Wizualnych.  W swym dorobku ma 21 wystaw indywidualnych i ponad 130 wystaw zbiorowych. Jest autorką i współautorką międzynarodowych projektów naukowych realizowanych w różnych środowiskach edukacyjnych poświęconych sztuce oraz arteterapii przez sztuki plastyczne. Autorka licznych artykułów o sztuce, arteterapii i edukacji artystycznej, czynna uczestniczka wielu międzynarodowych konferencji i sympozjów na temat sztuki i arteterapii. Członkini-pionierka i współzałożycielka European Federation of Art Therapy (EFAT). Realizuje rozbudowany autorski cykl prac zatytułowany: WORDS (SŁOWA), w którym podejmuje aspekty związane z komunikacją – sytuacją, w której słowa swą formą i zamysłem, prowokują zaistnienie interakcji treściowo-formalnej między odbiorcą a dziełem plastycznym. Twórczość artystki obejmuje: emalię, tkaninę artystyczną i malarstwo.

Motto: People know you by your words.