MUZEUM RZEMIOSŁA W KROŚCIE
Z krosna do Krosna
MIĘDZYNARODOWE BIENNALE ARTYSTYCZNEJ TKANINY LNIANEJ

UCZESTNICY 11. MBATL 2022

Artysta: AGNIESZKA BASAK-WYSOTA
Kraj: POLSKA
Tytuł: Z Cyklu: Głowy
Rozmiar: 40 x 18 x 18 cm
Technika: technika własna, tworzywo: tkaniny lniane, granulat silikonowy (jako wypełnienie)
Rok: 2021/22
Biogram:
Absolwentka kierunku: Malarstwo Sztalugowe w Pracowni prof. Lecha Wolskiego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Asystentka w Katedrze Malarstwa uczelni macierzystej – prowadzi zajęcia m.in. z malarstwa ściennego w ramach specjalności: Malarstwo
w architekturze. Specjalistka do spraw edukacji w Dziale Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej
w Toruniu. Autorka wystaw indywidualnych i uczestniczka wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Tworzy obrazy, obiekty szyte miękkie i formy przestrzenne.

Motto: Nieprzerwanie fascynuje mnie sensualność, haptyczność dzieła sztuki. Doświadczenie dotyku, wyznaczanie w wyobraźni map życiodajnych, krwawych kaskad, odkrywanie nowego wymiaru ciała. Ciała pełnego splątań, tworzących szczeliny istnienia. J. Brach-Czaina